ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตเส้นใยความแข็งแรงสูงที่เสริมด้วยท่อนาโนคาร์บอน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตเส้นใยความแข็งแรงสูงที่เสริมด้วยท่อนาโนคาร์บอน
นักวิจัย : ธวัฒน์ สร้อยทอง
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การผลิตเส้นใยความแข็งแรงสูงที่เสริมด้วยท่อนาโนคาร์บอน

บรรณานุกรม :
ธวัฒน์ สร้อยทอง . (2554). การผลิตเส้นใยความแข็งแรงสูงที่เสริมด้วยท่อนาโนคาร์บอน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธวัฒน์ สร้อยทอง . 2554. "การผลิตเส้นใยความแข็งแรงสูงที่เสริมด้วยท่อนาโนคาร์บอน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธวัฒน์ สร้อยทอง . "การผลิตเส้นใยความแข็งแรงสูงที่เสริมด้วยท่อนาโนคาร์บอน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ธวัฒน์ สร้อยทอง . การผลิตเส้นใยความแข็งแรงสูงที่เสริมด้วยท่อนาโนคาร์บอน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.