ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวิธีการสอนวิชาการจัดการฟาร์ม และวิชาเศรษฐกิจของประเทศไทย ภาคเรียนที่ 2/2553

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวิธีการสอนวิชาการจัดการฟาร์ม และวิชาเศรษฐกิจของประเทศไทย ภาคเรียนที่ 2/2553
นักวิจัย : ธนรักษ์ เมฆขยาย
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวิธีการสอนวิชาการจัดการฟาร์ม และวิชาเศรษฐกิจของประเทศไทย ภาคเรียนที่ 2/2553

บรรณานุกรม :
ธนรักษ์ เมฆขยาย . (2554). การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวิธีการสอนวิชาการจัดการฟาร์ม และวิชาเศรษฐกิจของประเทศไทย ภาคเรียนที่ 2/2553.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธนรักษ์ เมฆขยาย . 2554. "การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวิธีการสอนวิชาการจัดการฟาร์ม และวิชาเศรษฐกิจของประเทศไทย ภาคเรียนที่ 2/2553".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธนรักษ์ เมฆขยาย . "การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวิธีการสอนวิชาการจัดการฟาร์ม และวิชาเศรษฐกิจของประเทศไทย ภาคเรียนที่ 2/2553."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ธนรักษ์ เมฆขยาย . การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวิธีการสอนวิชาการจัดการฟาร์ม และวิชาเศรษฐกิจของประเทศไทย ภาคเรียนที่ 2/2553. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.