ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เปลือกลำไยหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารลูกโค

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เปลือกลำไยหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารลูกโค
นักวิจัย : ไพโรจน์ ศิลมั่น
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การใช้เปลือกลำไยหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารลูกโค

บรรณานุกรม :
ไพโรจน์ ศิลมั่น . (2554). การใช้เปลือกลำไยหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารลูกโค.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ไพโรจน์ ศิลมั่น . 2554. "การใช้เปลือกลำไยหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารลูกโค".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ไพโรจน์ ศิลมั่น . "การใช้เปลือกลำไยหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารลูกโค."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ไพโรจน์ ศิลมั่น . การใช้เปลือกลำไยหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารลูกโค. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.