ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยกระดับการผลิตตามระบบ “หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP: Codex)” ของ บริษัท วังพุดตาล จำกัด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยกระดับการผลิตตามระบบ “หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP: Codex)” ของ บริษัท วังพุดตาล จำกัด
นักวิจัย : ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ . (2553). การยกระดับการผลิตตามระบบ “หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP: Codex)” ของ บริษัท วังพุดตาล จำกัด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ . 2553. "การยกระดับการผลิตตามระบบ “หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP: Codex)” ของ บริษัท วังพุดตาล จำกัด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ . "การยกระดับการผลิตตามระบบ “หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP: Codex)” ของ บริษัท วังพุดตาล จำกัด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ . การยกระดับการผลิตตามระบบ “หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP: Codex)” ของ บริษัท วังพุดตาล จำกัด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.