ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมวัสดุกระเบื้องหลังคายางจากยางผสมระหว่าง NR/EPDM

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมวัสดุกระเบื้องหลังคายางจากยางผสมระหว่าง NR/EPDM
นักวิจัย : วรวรรณ เพชรอุไร
คำค้น : งานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเตรียมวัสดุกระเบื้องหลังคายางจากยางผสมระหว่าง NR/EPDM

บรรณานุกรม :
วรวรรณ เพชรอุไร . (2554). การเตรียมวัสดุกระเบื้องหลังคายางจากยางผสมระหว่าง NR/EPDM.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรวรรณ เพชรอุไร . 2554. "การเตรียมวัสดุกระเบื้องหลังคายางจากยางผสมระหว่าง NR/EPDM".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรวรรณ เพชรอุไร . "การเตรียมวัสดุกระเบื้องหลังคายางจากยางผสมระหว่าง NR/EPDM."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
วรวรรณ เพชรอุไร . การเตรียมวัสดุกระเบื้องหลังคายางจากยางผสมระหว่าง NR/EPDM. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.