ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเบื้องต้นในการพัฒนาปทุมมาสสีน้ำเงินเพื่อร่วมฉลองนโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีอายุครบ 84 พรรษา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเบื้องต้นในการพัฒนาปทุมมาสสีน้ำเงินเพื่อร่วมฉลองนโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีอายุครบ 84 พรรษา
นักวิจัย : รัฐพร จันทร์เดช
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเบื้องต้นในการพัฒนาปทุมมาสสีน้ำเงินเพื่อร่วมฉลองนโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีอายุครบ 84 พรรษา

บรรณานุกรม :
รัฐพร จันทร์เดช . (2554). การศึกษาเบื้องต้นในการพัฒนาปทุมมาสสีน้ำเงินเพื่อร่วมฉลองนโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีอายุครบ 84 พรรษา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รัฐพร จันทร์เดช . 2554. "การศึกษาเบื้องต้นในการพัฒนาปทุมมาสสีน้ำเงินเพื่อร่วมฉลองนโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีอายุครบ 84 พรรษา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รัฐพร จันทร์เดช . "การศึกษาเบื้องต้นในการพัฒนาปทุมมาสสีน้ำเงินเพื่อร่วมฉลองนโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีอายุครบ 84 พรรษา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
รัฐพร จันทร์เดช . การศึกษาเบื้องต้นในการพัฒนาปทุมมาสสีน้ำเงินเพื่อร่วมฉลองนโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีอายุครบ 84 พรรษา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.