ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้กวาวเครือขาวเพื่อการคุมกำเนิดในสุนัขเพศเมีย (ปี 2554)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้กวาวเครือขาวเพื่อการคุมกำเนิดในสุนัขเพศเมีย (ปี 2554)
นักวิจัย : ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ
คำค้น : งานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การใช้กวาวเครือขาวเพื่อการคุมกำเนิดในสุนัขเพศเมีย (ปี 2554)

บรรณานุกรม :
ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ . (2554). การใช้กวาวเครือขาวเพื่อการคุมกำเนิดในสุนัขเพศเมีย (ปี 2554).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ . 2554. "การใช้กวาวเครือขาวเพื่อการคุมกำเนิดในสุนัขเพศเมีย (ปี 2554)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ . "การใช้กวาวเครือขาวเพื่อการคุมกำเนิดในสุนัขเพศเมีย (ปี 2554)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ . การใช้กวาวเครือขาวเพื่อการคุมกำเนิดในสุนัขเพศเมีย (ปี 2554). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.