ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจแหล่งเกษตรกรรมและพื้นที่ธรรมชาติ  เพื่อการอนุรักษ์ให้เป็น ย่านสิ่งแวดล้อมสีเขียวของชุมชนในเมืองเชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจแหล่งเกษตรกรรมและพื้นที่ธรรมชาติ  เพื่อการอนุรักษ์ให้เป็น ย่านสิ่งแวดล้อมสีเขียวของชุมชนในเมืองเชียงใหม่
นักวิจัย : ปรัชมาศ ลัญชานนท์
คำค้น : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสำรวจแหล่งเกษตรกรรมและพื้นที่ธรรมชาติ  เพื่อการอนุรักษ์ให้เป็น ย่านสิ่งแวดล้อมสีเขียวของชุมชนในเมืองเชียงใหม่

บรรณานุกรม :
ปรัชมาศ ลัญชานนท์ . (2554). การสำรวจแหล่งเกษตรกรรมและพื้นที่ธรรมชาติ  เพื่อการอนุรักษ์ให้เป็น ย่านสิ่งแวดล้อมสีเขียวของชุมชนในเมืองเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปรัชมาศ ลัญชานนท์ . 2554. "การสำรวจแหล่งเกษตรกรรมและพื้นที่ธรรมชาติ  เพื่อการอนุรักษ์ให้เป็น ย่านสิ่งแวดล้อมสีเขียวของชุมชนในเมืองเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปรัชมาศ ลัญชานนท์ . "การสำรวจแหล่งเกษตรกรรมและพื้นที่ธรรมชาติ  เพื่อการอนุรักษ์ให้เป็น ย่านสิ่งแวดล้อมสีเขียวของชุมชนในเมืองเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ปรัชมาศ ลัญชานนท์ . การสำรวจแหล่งเกษตรกรรมและพื้นที่ธรรมชาติ  เพื่อการอนุรักษ์ให้เป็น ย่านสิ่งแวดล้อมสีเขียวของชุมชนในเมืองเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.