ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโปรดิวเซอร์แก๊ส

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโปรดิวเซอร์แก๊ส
นักวิจัย : ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , สมชาย มณีวรรณ์ , สมชาย มณีวรรณ์ , ศิรินุช จินดารักษ์
คำค้น : producer gas , Hybrid solar dryer , โปรดิวเซอร์แก๊ส
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโปรดิวเซอร์แก๊ส

บรรณานุกรม :
ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , สมชาย มณีวรรณ์ , สมชาย มณีวรรณ์ , ศิรินุช จินดารักษ์ . (2554). เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโปรดิวเซอร์แก๊ส.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , สมชาย มณีวรรณ์ , สมชาย มณีวรรณ์ , ศิรินุช จินดารักษ์ . 2554. "เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโปรดิวเซอร์แก๊ส".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , สมชาย มณีวรรณ์ , สมชาย มณีวรรณ์ , ศิรินุช จินดารักษ์ . "เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโปรดิวเซอร์แก๊ส."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , ฉันทนา พันธุ์เหล็ก , สมชาย มณีวรรณ์ , สมชาย มณีวรรณ์ , ศิรินุช จินดารักษ์ . เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโปรดิวเซอร์แก๊ส. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.