ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบระบบสืบพันธุ์ของหอยทากบกที่มีฝาปิดเปลือก 5 สกุล ของประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบระบบสืบพันธุ์ของหอยทากบกที่มีฝาปิดเปลือก 5 สกุล ของประเทศไทย
นักวิจัย : ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ . (2555). กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบระบบสืบพันธุ์ของหอยทากบกที่มีฝาปิดเปลือก 5 สกุล ของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ . 2555. "กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบระบบสืบพันธุ์ของหอยทากบกที่มีฝาปิดเปลือก 5 สกุล ของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ . "กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบระบบสืบพันธุ์ของหอยทากบกที่มีฝาปิดเปลือก 5 สกุล ของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ . กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบระบบสืบพันธุ์ของหอยทากบกที่มีฝาปิดเปลือก 5 สกุล ของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.