ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน
นักวิจัย : นิรันดร์ หันไชยุงวา , อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ , พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
คำค้น : การทำความเย็น , แผงเก็บสะสมพลังงาน , ความร้อน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษา ออกแบบ สร้างและทดสอบแผงเก็บสะสมพลังงานที่สามารถทำได้ทั้งความเย็นและความร้อน ซึ่งมีถังสำหรับเก็บน้ำเย็นและน้ำร้อน ประมาณ 50-100 ลิตร โดยจะออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศจังหวัดอุบลราชธานี

บรรณานุกรม :
นิรันดร์ หันไชยุงวา , อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ , พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา . (2550). การศึกษาการทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิรันดร์ หันไชยุงวา , อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ , พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา . 2550. "การศึกษาการทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิรันดร์ หันไชยุงวา , อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ , พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา . "การศึกษาการทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
นิรันดร์ หันไชยุงวา , อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ , พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล , อำไพศักดิ์ ทีบุญมา . การศึกษาการทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงเก็บสะสมพลังงาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.