ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงค่าการซึมผ่านได้ของดินปนทรายเพื่อใช้เป็นวัสดุกันซึมในระบบเก็บกักของเสีย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงค่าการซึมผ่านได้ของดินปนทรายเพื่อใช้เป็นวัสดุกันซึมในระบบเก็บกักของเสีย
นักวิจัย : ทวีศักดิ์ วังไพศาล , นท แสงเทียน
คำค้น : วัสดุกันซึม , ดินปนทราย , เก็บกัก , ค่าการซึมผ่านได้
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การก่อสร้างชั้นดินกันซึมบดอัดมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ต่ำตามที่ต้องการ การควบคุมคุณภาพในการก่อสร้างชั้นดินบดอัดสามารถใช้ความชื้นและพลังงานในการบดอัดที่แตกต่างจากข้อกำหนดสำหรับงานบดอัดดินทั่วไปได้ โดยการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการก่อสร้าง โดยพิจารณาถึงค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ ระดับพลังงานในการบดอัด ค่าความชื้นในการบดอัด ความสามารถในการรับน้ำหนัก และการหดตัวของดินเมื่อสูญเสียความชื้น ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้สูง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ของดินทรายปนทรายแป้ง ให้มีคุณสมบัติเป็นชั้นดินกันซึมได้โดยการผสมด้วยเบนโทไนต์ โดยเสนอเป็นขอบเขตคุณสมบัติที่เหมาะสมในการก่อสร้างของดินทรายปนทรายแป้งผสมเบนโทไนต์ รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติในการเป็นชั้นกันซึมของดินที่ปรับปรุงคุณภาพดังกล่าวในระยะยาว จากการทดสอบโดยใช้ตัวอย่างดินทรายปนทรายแป้งผสมด้วยโซเดียมเบนโทไนต์ในปริมาณร้อยละ 3 โดยน้ำหนัก พบว่า การบดอัดดินที่มีความชื้นระหว่างร้อยละ 7.5 ถึงร้อยละ 14.5 ให้มีค่าหน่วยน้ำหนักแห้งสูงกว่า 18 กิโลนิวตันต่อลูกบาศก์เมตร จะทำให้ได้ชั้นดินกันซึมบดอัดที่มีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ต่ำกว่า 1?10-9 เมตรต่อวินาที มีค่ากำลังรับแรงเฉือนสูงกว่า 5.86 ตัน/ม2 และมีค่าการหดตัวเชิงปริมาตรต่ำกว่าร้อยละ 4 โดยสามารถกำหนดเป็นช่วงขอบเขตคุณสมบัติของดินทรายปนทรายแป้งผสมเบนโทไนต์สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการก่อสร้างชั้นดินกันซึมบดอัดได้ ทำให้สามารถใช้ความชื้นในการบดอัดได้กว้างขึ้นกว่าการใช้วิธีการควบคุมการก่อสร้างด้วยงานบดอัดดินทั่วไป การประเมินคุณสมบัติที่เหมาะสมของชั้นกันซึมในระยะยาว โดยพิจารณาอิทธิพลของวัฏจักรการเปียกและแห้ง และอิทธิพลของการแลกเปลี่ยนไอออนที่มีต่อคุณสมบัติของชั้นกันซึมบดอัดที่ใช้ดินทรายปนทรายแป้งผสมเบนโทไนต์เป็นวัสดุกันซึม พบว่า (1) การเปียกและแห้งซ้ำไม่มีผลทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ของดินทรายปนทรายแป้งผสมเบนโทไนต์เกิดการเปลี่ยนแปลง (2) การแลกเปลี่ยนไอออนทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านได้ของดินทรายปนทรายแป้งผสมเบนโทไนต์เพิ่มขึ้น แต่การทำให้ดินมีความอิ่มตัวก่อนที่จะสัมผัสกับน้ำที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนไอออน จะช่วยให้ดินทรายปนทรายแป้งผสมเบนโทไนต์สามารถรักษาประสิทธิภาพในการเป็นชั้นกันซึมได้ (3) วัฏจักรการเปียกและแห้งร่วมกับการแลกเปลี่ยนไอออนจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเบนโทไนต์ได้หลังจากผ่านวัฏจักรการเปียกและแห้งหลายรอบ แม้ว่าน้ำที่มาสัมผัสกับเบนโทไนต์แห้งจะมีความเข้มข้นของไอออนบวกต่ำ อาจทำให้ชั้นดินกันซึมสูญเสียประสิทธิภาพการใช้งานในระยะยาวได้ การเปลี่ยนแปลงความชื้นตามฤดูกาล โดยเฉพาะในประเทศเขตร้อนชื้นที่มีฤดูกาลอย่างชัดเจน ควรป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยการทำให้ชั้นดินกันซึมบดอัดมีความอิ่มตัวด้วยน้ำก่อนการเปิดใช้งาน หรือการออกแบบระบบชั้นกันซึมที่มีแผ่นธรณีสังเคราะห์ปิดทับไว้อีกชั้นหนึ่ง

บรรณานุกรม :
ทวีศักดิ์ วังไพศาล , นท แสงเทียน . (2553). การปรับปรุงค่าการซึมผ่านได้ของดินปนทรายเพื่อใช้เป็นวัสดุกันซึมในระบบเก็บกักของเสีย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทวีศักดิ์ วังไพศาล , นท แสงเทียน . 2553. "การปรับปรุงค่าการซึมผ่านได้ของดินปนทรายเพื่อใช้เป็นวัสดุกันซึมในระบบเก็บกักของเสีย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ทวีศักดิ์ วังไพศาล , นท แสงเทียน . "การปรับปรุงค่าการซึมผ่านได้ของดินปนทรายเพื่อใช้เป็นวัสดุกันซึมในระบบเก็บกักของเสีย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ทวีศักดิ์ วังไพศาล , นท แสงเทียน . การปรับปรุงค่าการซึมผ่านได้ของดินปนทรายเพื่อใช้เป็นวัสดุกันซึมในระบบเก็บกักของเสีย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.