ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการนำใช้รำข้าวเพื่อเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปรี้ยวและนักเกต

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการนำใช้รำข้าวเพื่อเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปรี้ยวและนักเกต
นักวิจัย : วรนุช ศรีเจษฎารักข์ , ธนกร โรจนกร , จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ , สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรนุช ศรีเจษฎารักข์ , ธนกร โรจนกร , จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ , สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ . (2548). การศึกษาการนำใช้รำข้าวเพื่อเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปรี้ยวและนักเกต.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรนุช ศรีเจษฎารักข์ , ธนกร โรจนกร , จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ , สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ . 2548. "การศึกษาการนำใช้รำข้าวเพื่อเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปรี้ยวและนักเกต".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรนุช ศรีเจษฎารักข์ , ธนกร โรจนกร , จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ , สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ . "การศึกษาการนำใช้รำข้าวเพื่อเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปรี้ยวและนักเกต."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
วรนุช ศรีเจษฎารักข์ , ธนกร โรจนกร , จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ , สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ . การศึกษาการนำใช้รำข้าวเพื่อเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปรี้ยวและนักเกต. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.