ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวัฎจักรชีวิตในรอบปีของปลาในวงศ์ปลาสวาย(Family Pangasiidae)ในกลุ่มแม่น้ำมูล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวัฎจักรชีวิตในรอบปีของปลาในวงศ์ปลาสวาย(Family Pangasiidae)ในกลุ่มแม่น้ำมูล
นักวิจัย : จรุงจิต กรุดพันธ์ , ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ , ทวนทอง จุฑาเกตุ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จรุงจิต กรุดพันธ์ , ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ , ทวนทอง จุฑาเกตุ . (2548). การศึกษาวัฎจักรชีวิตในรอบปีของปลาในวงศ์ปลาสวาย(Family Pangasiidae)ในกลุ่มแม่น้ำมูล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จรุงจิต กรุดพันธ์ , ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ , ทวนทอง จุฑาเกตุ . 2548. "การศึกษาวัฎจักรชีวิตในรอบปีของปลาในวงศ์ปลาสวาย(Family Pangasiidae)ในกลุ่มแม่น้ำมูล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จรุงจิต กรุดพันธ์ , ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ , ทวนทอง จุฑาเกตุ . "การศึกษาวัฎจักรชีวิตในรอบปีของปลาในวงศ์ปลาสวาย(Family Pangasiidae)ในกลุ่มแม่น้ำมูล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
จรุงจิต กรุดพันธ์ , ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ , ทวนทอง จุฑาเกตุ . การศึกษาวัฎจักรชีวิตในรอบปีของปลาในวงศ์ปลาสวาย(Family Pangasiidae)ในกลุ่มแม่น้ำมูล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.