ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวิธีการสอน ปีการศึกษาที่ 2/2553 และปีการศึกษา 2554

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวิธีการสอน ปีการศึกษาที่ 2/2553 และปีการศึกษา 2554
นักวิจัย : ธนรักษ์ เมฆขยาย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนรักษ์ เมฆขยาย . (2555). การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวิธีการสอน ปีการศึกษาที่ 2/2553 และปีการศึกษา 2554.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธนรักษ์ เมฆขยาย . 2555. "การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวิธีการสอน ปีการศึกษาที่ 2/2553 และปีการศึกษา 2554".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธนรักษ์ เมฆขยาย . "การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวิธีการสอน ปีการศึกษาที่ 2/2553 และปีการศึกษา 2554."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
ธนรักษ์ เมฆขยาย . การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวิธีการสอน ปีการศึกษาที่ 2/2553 และปีการศึกษา 2554. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.