ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง บ.ห้วยทราย ต.แม่ทา อ.กิ่งแม่ออน จ.เชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง บ.ห้วยทราย ต.แม่ทา อ.กิ่งแม่ออน จ.เชียงใหม่
นักวิจัย : นิตยา เจรียงประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิตยา เจรียงประเสริฐ . (2554). โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง บ.ห้วยทราย ต.แม่ทา อ.กิ่งแม่ออน จ.เชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิตยา เจรียงประเสริฐ . 2554. "โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง บ.ห้วยทราย ต.แม่ทา อ.กิ่งแม่ออน จ.เชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิตยา เจรียงประเสริฐ . "โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง บ.ห้วยทราย ต.แม่ทา อ.กิ่งแม่ออน จ.เชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
นิตยา เจรียงประเสริฐ . โครงการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง บ.ห้วยทราย ต.แม่ทา อ.กิ่งแม่ออน จ.เชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.