ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารจัดการด้วงงวงข้าวใน ข้าวกล้องอินทรีย์บรรจุถุง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการด้วงงวงข้าวใน ข้าวกล้องอินทรีย์บรรจุถุง
นักวิจัย : เรณู สุวรรณพรสกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การบริหารจัดการด้วงงวงข้าวใน ข้าวกล้องอินทรีย์บรรจุถุง

บรรณานุกรม :
เรณู สุวรรณพรสกุล . (2555). การบริหารจัดการด้วงงวงข้าวใน ข้าวกล้องอินทรีย์บรรจุถุง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เรณู สุวรรณพรสกุล . 2555. "การบริหารจัดการด้วงงวงข้าวใน ข้าวกล้องอินทรีย์บรรจุถุง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เรณู สุวรรณพรสกุล . "การบริหารจัดการด้วงงวงข้าวใน ข้าวกล้องอินทรีย์บรรจุถุง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
เรณู สุวรรณพรสกุล . การบริหารจัดการด้วงงวงข้าวใน ข้าวกล้องอินทรีย์บรรจุถุง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.