ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผล กระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อคุณภาพน้ำทางเคมี  กายภาพ  และผลผลิตในบ่อเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์  ตำบลแม่แก็ด  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2555)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผล กระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อคุณภาพน้ำทางเคมี  กายภาพ  และผลผลิตในบ่อเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์  ตำบลแม่แก็ด  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2555)
นักวิจัย : ขจรเกียรติ ศรีนวลสม , บัญญัติ มนเทียรอาสน์ , พิมพร มนเทียรอาสน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผล กระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อคุณภาพน้ำทางเคมี  กายภาพ  และผลผลิตในบ่อเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์  ตำบลแม่แก็ด  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2555)

บรรณานุกรม :
ขจรเกียรติ ศรีนวลสม , บัญญัติ มนเทียรอาสน์ , พิมพร มนเทียรอาสน์ . (2556). ผล กระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อคุณภาพน้ำทางเคมี  กายภาพ  และผลผลิตในบ่อเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์  ตำบลแม่แก็ด  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2555).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ขจรเกียรติ ศรีนวลสม , บัญญัติ มนเทียรอาสน์ , พิมพร มนเทียรอาสน์ . 2556. "ผล กระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อคุณภาพน้ำทางเคมี  กายภาพ  และผลผลิตในบ่อเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์  ตำบลแม่แก็ด  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2555)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ขจรเกียรติ ศรีนวลสม , บัญญัติ มนเทียรอาสน์ , พิมพร มนเทียรอาสน์ . "ผล กระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อคุณภาพน้ำทางเคมี  กายภาพ  และผลผลิตในบ่อเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์  ตำบลแม่แก็ด  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2555)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
ขจรเกียรติ ศรีนวลสม , บัญญัติ มนเทียรอาสน์ , พิมพร มนเทียรอาสน์ . ผล กระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อคุณภาพน้ำทางเคมี  กายภาพ  และผลผลิตในบ่อเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์  ตำบลแม่แก็ด  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2555). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.