ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมเมทิลเอสเทอร์จากน้ำมันพืชและไขมันสัตว์ที่มีปริมาณกรดไขมันอิสระสูง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมเมทิลเอสเทอร์จากน้ำมันพืชและไขมันสัตว์ที่มีปริมาณกรดไขมันอิสระสูง
นักวิจัย : จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ . (2551). การเตรียมเมทิลเอสเทอร์จากน้ำมันพืชและไขมันสัตว์ที่มีปริมาณกรดไขมันอิสระสูง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ . 2551. "การเตรียมเมทิลเอสเทอร์จากน้ำมันพืชและไขมันสัตว์ที่มีปริมาณกรดไขมันอิสระสูง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ . "การเตรียมเมทิลเอสเทอร์จากน้ำมันพืชและไขมันสัตว์ที่มีปริมาณกรดไขมันอิสระสูง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ . การเตรียมเมทิลเอสเทอร์จากน้ำมันพืชและไขมันสัตว์ที่มีปริมาณกรดไขมันอิสระสูง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.