ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตส้มวัว (แหนมวัว) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยอาหารโดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพแบบมีส่วนร่วม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตส้มวัว (แหนมวัว) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยอาหารโดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพแบบมีส่วนร่วม
นักวิจัย : สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ . (2553). การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตส้มวัว (แหนมวัว) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยอาหารโดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพแบบมีส่วนร่วม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ . 2553. "การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตส้มวัว (แหนมวัว) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยอาหารโดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพแบบมีส่วนร่วม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ . "การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตส้มวัว (แหนมวัว) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยอาหารโดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพแบบมีส่วนร่วม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ . การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตส้มวัว (แหนมวัว) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยอาหารโดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพแบบมีส่วนร่วม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.