ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแสดงออกของยีนที่มีผลต่อการพัฒนาของตัวอ่อนแมวในระยะก่อนฝังตัวที่เกิดจากการย้ายฝากนิวเคลียส

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแสดงออกของยีนที่มีผลต่อการพัฒนาของตัวอ่อนแมวในระยะก่อนฝังตัวที่เกิดจากการย้ายฝากนิวเคลียส
นักวิจัย : รังสรรค์ พาลพ่าย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รังสรรค์ พาลพ่าย . (2550). การแสดงออกของยีนที่มีผลต่อการพัฒนาของตัวอ่อนแมวในระยะก่อนฝังตัวที่เกิดจากการย้ายฝากนิวเคลียส.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รังสรรค์ พาลพ่าย . 2550. "การแสดงออกของยีนที่มีผลต่อการพัฒนาของตัวอ่อนแมวในระยะก่อนฝังตัวที่เกิดจากการย้ายฝากนิวเคลียส".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รังสรรค์ พาลพ่าย . "การแสดงออกของยีนที่มีผลต่อการพัฒนาของตัวอ่อนแมวในระยะก่อนฝังตัวที่เกิดจากการย้ายฝากนิวเคลียส."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
รังสรรค์ พาลพ่าย . การแสดงออกของยีนที่มีผลต่อการพัฒนาของตัวอ่อนแมวในระยะก่อนฝังตัวที่เกิดจากการย้ายฝากนิวเคลียส. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.