ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเร่งกระบวนการแปรรูปน้ำปลา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเร่งกระบวนการแปรรูปน้ำปลา
นักวิจัย : สุเวทย์ นิงสานนท์
คำค้น : การเร่ง , แปรรูปน้ำปลา
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทำงานของเอนไซม์ และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ ระหว่างการหมักน้ำปลาด้วยวิธีปกติ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหมักน้ำปลา

บรรณานุกรม :
สุเวทย์ นิงสานนท์ . (2542). การเร่งกระบวนการแปรรูปน้ำปลา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุเวทย์ นิงสานนท์ . 2542. "การเร่งกระบวนการแปรรูปน้ำปลา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุเวทย์ นิงสานนท์ . "การเร่งกระบวนการแปรรูปน้ำปลา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2542. Print.
สุเวทย์ นิงสานนท์ . การเร่งกระบวนการแปรรูปน้ำปลา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2542.