ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างไหมพันธุ์แท้ใหม่รังสีเหลืองที่ฟักออกเป็นตัวปีละหลายครั้งจากไหมลูกผสม พันธุ์คอตั้งกับไหมพันธุ์ N41

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างไหมพันธุ์แท้ใหม่รังสีเหลืองที่ฟักออกเป็นตัวปีละหลายครั้งจากไหมลูกผสม พันธุ์คอตั้งกับไหมพันธุ์ N41
นักวิจัย : สาน วิไล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สาน วิไล . (2555). การสร้างไหมพันธุ์แท้ใหม่รังสีเหลืองที่ฟักออกเป็นตัวปีละหลายครั้งจากไหมลูกผสม พันธุ์คอตั้งกับไหมพันธุ์ N41.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สาน วิไล . 2555. "การสร้างไหมพันธุ์แท้ใหม่รังสีเหลืองที่ฟักออกเป็นตัวปีละหลายครั้งจากไหมลูกผสม พันธุ์คอตั้งกับไหมพันธุ์ N41".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สาน วิไล . "การสร้างไหมพันธุ์แท้ใหม่รังสีเหลืองที่ฟักออกเป็นตัวปีละหลายครั้งจากไหมลูกผสม พันธุ์คอตั้งกับไหมพันธุ์ N41."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
สาน วิไล . การสร้างไหมพันธุ์แท้ใหม่รังสีเหลืองที่ฟักออกเป็นตัวปีละหลายครั้งจากไหมลูกผสม พันธุ์คอตั้งกับไหมพันธุ์ N41. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.