ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ RAPD-SCAR และ AFLP-SCAR ที่จำเพาะต่อยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าว (Oryza sativa L.)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ RAPD-SCAR และ AFLP-SCAR ที่จำเพาะต่อยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าว (Oryza sativa L.)
นักวิจัย : จุฑาพร คำพิลา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุฑาพร คำพิลา . (2555). การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ RAPD-SCAR และ AFLP-SCAR ที่จำเพาะต่อยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าว (Oryza sativa L.).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จุฑาพร คำพิลา . 2555. "การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ RAPD-SCAR และ AFLP-SCAR ที่จำเพาะต่อยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าว (Oryza sativa L.)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จุฑาพร คำพิลา . "การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ RAPD-SCAR และ AFLP-SCAR ที่จำเพาะต่อยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าว (Oryza sativa L.)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
จุฑาพร คำพิลา . การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ RAPD-SCAR และ AFLP-SCAR ที่จำเพาะต่อยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าว (Oryza sativa L.). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.