ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมทรงกลมไมโครของแคลเซียม-อัลจิเนตด้วยวิธีการทำให้เกิดอิมัลชัน-การแพร่สำหรับใช้เป็นระบบนำส่งยาแบบควบคุมการปลดปล่อย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมทรงกลมไมโครของแคลเซียม-อัลจิเนตด้วยวิธีการทำให้เกิดอิมัลชัน-การแพร่สำหรับใช้เป็นระบบนำส่งยาแบบควบคุมการปลดปล่อย
นักวิจัย : ยอดธง ใบมาก
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยอดธง ใบมาก . (). การเตรียมทรงกลมไมโครของแคลเซียม-อัลจิเนตด้วยวิธีการทำให้เกิดอิมัลชัน-การแพร่สำหรับใช้เป็นระบบนำส่งยาแบบควบคุมการปลดปล่อย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ยอดธง ใบมาก . . "การเตรียมทรงกลมไมโครของแคลเซียม-อัลจิเนตด้วยวิธีการทำให้เกิดอิมัลชัน-การแพร่สำหรับใช้เป็นระบบนำส่งยาแบบควบคุมการปลดปล่อย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ยอดธง ใบมาก . "การเตรียมทรงกลมไมโครของแคลเซียม-อัลจิเนตด้วยวิธีการทำให้เกิดอิมัลชัน-การแพร่สำหรับใช้เป็นระบบนำส่งยาแบบควบคุมการปลดปล่อย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ยอดธง ใบมาก . การเตรียมทรงกลมไมโครของแคลเซียม-อัลจิเนตด้วยวิธีการทำให้เกิดอิมัลชัน-การแพร่สำหรับใช้เป็นระบบนำส่งยาแบบควบคุมการปลดปล่อย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .