ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาพัดลมปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กตริก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพัดลมปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กตริก
นักวิจัย : วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ , วันชัย ขันนาม , วันชัย ขันนาม , วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ , สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์
คำค้น : thermoelectric , เทอร์โมอิเล็กตริก , พัดลมปรับอากาศ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาพัดลมปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กตริก

บรรณานุกรม :
วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ , วันชัย ขันนาม , วันชัย ขันนาม , วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ , สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ . (2554). การพัฒนาพัดลมปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กตริก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ , วันชัย ขันนาม , วันชัย ขันนาม , วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ , สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ . 2554. "การพัฒนาพัดลมปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กตริก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ , วันชัย ขันนาม , วันชัย ขันนาม , วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ , สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ . "การพัฒนาพัดลมปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กตริก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ , วันชัย ขันนาม , วันชัย ขันนาม , วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ , สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ . การพัฒนาพัดลมปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กตริก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.