ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสะสมพลังงานความร้อนแฝงร่วมความร้อนสัมผัส สำหรับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบรวมรังสีแสงอาทิตย์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสะสมพลังงานความร้อนแฝงร่วมความร้อนสัมผัส สำหรับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบรวมรังสีแสงอาทิตย์
นักวิจัย : สมชาย กฤตพลวิวัฒน์ , ธวัช สุริวงษ์ , สมชาย กฤตพลวิวัฒน์ , ธวัช สุริวงษ์ , ปาณิสรา ดีเสือ , สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์
คำค้น : เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบรวมรังสีแสงอาทิตย์ , พลังงานความร้อนแฝงร่วมความร้อนสัมผัส
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาระบบสะสมพลังงานความร้อนแฝงร่วมความร้อนสัมผัส สำหรับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบรวมรังสีแสงอาทิตย์

บรรณานุกรม :
สมชาย กฤตพลวิวัฒน์ , ธวัช สุริวงษ์ , สมชาย กฤตพลวิวัฒน์ , ธวัช สุริวงษ์ , ปาณิสรา ดีเสือ , สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ . (2556). การพัฒนาระบบสะสมพลังงานความร้อนแฝงร่วมความร้อนสัมผัส สำหรับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบรวมรังสีแสงอาทิตย์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมชาย กฤตพลวิวัฒน์ , ธวัช สุริวงษ์ , สมชาย กฤตพลวิวัฒน์ , ธวัช สุริวงษ์ , ปาณิสรา ดีเสือ , สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ . 2556. "การพัฒนาระบบสะสมพลังงานความร้อนแฝงร่วมความร้อนสัมผัส สำหรับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบรวมรังสีแสงอาทิตย์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมชาย กฤตพลวิวัฒน์ , ธวัช สุริวงษ์ , สมชาย กฤตพลวิวัฒน์ , ธวัช สุริวงษ์ , ปาณิสรา ดีเสือ , สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ . "การพัฒนาระบบสะสมพลังงานความร้อนแฝงร่วมความร้อนสัมผัส สำหรับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบรวมรังสีแสงอาทิตย์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
สมชาย กฤตพลวิวัฒน์ , ธวัช สุริวงษ์ , สมชาย กฤตพลวิวัฒน์ , ธวัช สุริวงษ์ , ปาณิสรา ดีเสือ , สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ . การพัฒนาระบบสะสมพลังงานความร้อนแฝงร่วมความร้อนสัมผัส สำหรับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบรวมรังสีแสงอาทิตย์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.