ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของชนิดของดินและเคมีธรณีของน้ำใต้ดินในประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของชนิดของดินและเคมีธรณีของน้ำใต้ดินในประเทศไทย
นักวิจัย : ธนพล เพ็ญรัตน์ , จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย , พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล , พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล , จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย
คำค้น : อิทธิพลของชนิดของดินและเคมีธรณีของน้ำใต้ดิน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อิทธิพลของชนิดของดินและเคมีธรณีของน้ำใต้ดินในประเทศไทยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูน้ำใต้ดินและดินที่ปนเปื้อนด้วยมลสารอินทรีย์ระเหยที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ

บรรณานุกรม :
ธนพล เพ็ญรัตน์ , จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย , พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล , พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล , จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย . (2556). อิทธิพลของชนิดของดินและเคมีธรณีของน้ำใต้ดินในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธนพล เพ็ญรัตน์ , จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย , พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล , พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล , จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย . 2556. "อิทธิพลของชนิดของดินและเคมีธรณีของน้ำใต้ดินในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธนพล เพ็ญรัตน์ , จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย , พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล , พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล , จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย . "อิทธิพลของชนิดของดินและเคมีธรณีของน้ำใต้ดินในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
ธนพล เพ็ญรัตน์ , จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย , พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล , พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล , จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย . อิทธิพลของชนิดของดินและเคมีธรณีของน้ำใต้ดินในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.