ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการทำสวนทุเรียน ลางสาดในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (สภาพดิน น้ำ อุณหภูมิ ความชื้นฯลฯ)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการทำสวนทุเรียน ลางสาดในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (สภาพดิน น้ำ อุณหภูมิ ความชื้นฯลฯ)
นักวิจัย : รัชนี เพ็ชร์ช้าง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัชนี เพ็ชร์ช้าง . (2541). การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการทำสวนทุเรียน ลางสาดในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (สภาพดิน น้ำ อุณหภูมิ ความชื้นฯลฯ).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รัชนี เพ็ชร์ช้าง . 2541. "การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการทำสวนทุเรียน ลางสาดในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (สภาพดิน น้ำ อุณหภูมิ ความชื้นฯลฯ)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รัชนี เพ็ชร์ช้าง . "การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการทำสวนทุเรียน ลางสาดในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (สภาพดิน น้ำ อุณหภูมิ ความชื้นฯลฯ)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2541. Print.
รัชนี เพ็ชร์ช้าง . การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการทำสวนทุเรียน ลางสาดในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (สภาพดิน น้ำ อุณหภูมิ ความชื้นฯลฯ). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2541.