ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของสารเคมีร่วมกับฟิล์มพลาสติกต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของสารเคมีร่วมกับฟิล์มพลาสติกต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย
นักวิจัย : วาสนา พิทักษ์พล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วาสนา พิทักษ์พล . (2549). ผลของสารเคมีร่วมกับฟิล์มพลาสติกต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วาสนา พิทักษ์พล . 2549. "ผลของสารเคมีร่วมกับฟิล์มพลาสติกต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วาสนา พิทักษ์พล . "ผลของสารเคมีร่วมกับฟิล์มพลาสติกต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
วาสนา พิทักษ์พล . ผลของสารเคมีร่วมกับฟิล์มพลาสติกต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.