ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของแคลเซียมครอไรด์ แคลเซียมซิเตรท และกรดแอสคอร์บิคต่อการยืดอายุการเก็บรักษาข้าวโพดฝักอ่อน.

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของแคลเซียมครอไรด์ แคลเซียมซิเตรท และกรดแอสคอร์บิคต่อการยืดอายุการเก็บรักษาข้าวโพดฝักอ่อน.
นักวิจัย : วาสนา พิทักษ์พล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วาสนา พิทักษ์พล . (2547). ผลของแคลเซียมครอไรด์ แคลเซียมซิเตรท และกรดแอสคอร์บิคต่อการยืดอายุการเก็บรักษาข้าวโพดฝักอ่อน..
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วาสนา พิทักษ์พล . 2547. "ผลของแคลเซียมครอไรด์ แคลเซียมซิเตรท และกรดแอสคอร์บิคต่อการยืดอายุการเก็บรักษาข้าวโพดฝักอ่อน.".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วาสนา พิทักษ์พล . "ผลของแคลเซียมครอไรด์ แคลเซียมซิเตรท และกรดแอสคอร์บิคต่อการยืดอายุการเก็บรักษาข้าวโพดฝักอ่อน.."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
วาสนา พิทักษ์พล . ผลของแคลเซียมครอไรด์ แคลเซียมซิเตรท และกรดแอสคอร์บิคต่อการยืดอายุการเก็บรักษาข้าวโพดฝักอ่อน.. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.