ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบจำลองพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นสำหรับการสังเคราะห์การบำบัดน้ำเสียที่เกิดปฏิกิริยาสังเคราะห์โดยกรงดักที่มีใบแคบ (Typha angustifolia Linn.)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบจำลองพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นสำหรับการสังเคราะห์การบำบัดน้ำเสียที่เกิดปฏิกิริยาสังเคราะห์โดยกรงดักที่มีใบแคบ (Typha angustifolia Linn.)
นักวิจัย : สุมล นิลรัตน์นิศากร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุมล นิลรัตน์นิศากร . (2552). แบบจำลองพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นสำหรับการสังเคราะห์การบำบัดน้ำเสียที่เกิดปฏิกิริยาสังเคราะห์โดยกรงดักที่มีใบแคบ (Typha angustifolia Linn.).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุมล นิลรัตน์นิศากร . 2552. "แบบจำลองพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นสำหรับการสังเคราะห์การบำบัดน้ำเสียที่เกิดปฏิกิริยาสังเคราะห์โดยกรงดักที่มีใบแคบ (Typha angustifolia Linn.)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุมล นิลรัตน์นิศากร . "แบบจำลองพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นสำหรับการสังเคราะห์การบำบัดน้ำเสียที่เกิดปฏิกิริยาสังเคราะห์โดยกรงดักที่มีใบแคบ (Typha angustifolia Linn.)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
สุมล นิลรัตน์นิศากร . แบบจำลองพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นสำหรับการสังเคราะห์การบำบัดน้ำเสียที่เกิดปฏิกิริยาสังเคราะห์โดยกรงดักที่มีใบแคบ (Typha angustifolia Linn.). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.