ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบจำลองพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นสำหรับการบำบัดน้ำเสียสีย้อมรีแอกทีฟสังเคราะห์โดย cattails แคบ ๆ (Typha angustifolia Linn.)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบจำลองพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นสำหรับการบำบัดน้ำเสียสีย้อมรีแอกทีฟสังเคราะห์โดย cattails แคบ ๆ (Typha angustifolia Linn.)
นักวิจัย : สุมล นิลรัตน์นิศากร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุมล นิลรัตน์นิศากร . (2551). แบบจำลองพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นสำหรับการบำบัดน้ำเสียสีย้อมรีแอกทีฟสังเคราะห์โดย cattails แคบ ๆ (Typha angustifolia Linn.).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุมล นิลรัตน์นิศากร . 2551. "แบบจำลองพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นสำหรับการบำบัดน้ำเสียสีย้อมรีแอกทีฟสังเคราะห์โดย cattails แคบ ๆ (Typha angustifolia Linn.)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุมล นิลรัตน์นิศากร . "แบบจำลองพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นสำหรับการบำบัดน้ำเสียสีย้อมรีแอกทีฟสังเคราะห์โดย cattails แคบ ๆ (Typha angustifolia Linn.)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
สุมล นิลรัตน์นิศากร . แบบจำลองพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นสำหรับการบำบัดน้ำเสียสีย้อมรีแอกทีฟสังเคราะห์โดย cattails แคบ ๆ (Typha angustifolia Linn.). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.