ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการบำบัดน้ำเสียโรงงานฟอกย้อมด้วยต้นธูปฤาษี ของ รศ.ดร.ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการบำบัดน้ำเสียโรงงานฟอกย้อมด้วยต้นธูปฤาษี ของ รศ.ดร.ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ
นักวิจัย : สุมล นิลรัตน์นิศากร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุมล นิลรัตน์นิศากร . (2547). โครงการการบำบัดน้ำเสียโรงงานฟอกย้อมด้วยต้นธูปฤาษี ของ รศ.ดร.ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุมล นิลรัตน์นิศากร . 2547. "โครงการการบำบัดน้ำเสียโรงงานฟอกย้อมด้วยต้นธูปฤาษี ของ รศ.ดร.ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุมล นิลรัตน์นิศากร . "โครงการการบำบัดน้ำเสียโรงงานฟอกย้อมด้วยต้นธูปฤาษี ของ รศ.ดร.ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
สุมล นิลรัตน์นิศากร . โครงการการบำบัดน้ำเสียโรงงานฟอกย้อมด้วยต้นธูปฤาษี ของ รศ.ดร.ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.