ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของสารชักนำต่อผลผลิตและปริมาณไอโซฟลาโวนอยด์ของหัวกวาวเครือขาวและฤทธิ์ของสารในการลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูแรท

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของสารชักนำต่อผลผลิตและปริมาณไอโซฟลาโวนอยด์ของหัวกวาวเครือขาวและฤทธิ์ของสารในการลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูแรท
นักวิจัย : บุญร่วม คิดค้า
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
บุญร่วม คิดค้า . (2552). ผลของสารชักนำต่อผลผลิตและปริมาณไอโซฟลาโวนอยด์ของหัวกวาวเครือขาวและฤทธิ์ของสารในการลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูแรท.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บุญร่วม คิดค้า . 2552. "ผลของสารชักนำต่อผลผลิตและปริมาณไอโซฟลาโวนอยด์ของหัวกวาวเครือขาวและฤทธิ์ของสารในการลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูแรท".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บุญร่วม คิดค้า . "ผลของสารชักนำต่อผลผลิตและปริมาณไอโซฟลาโวนอยด์ของหัวกวาวเครือขาวและฤทธิ์ของสารในการลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูแรท."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
บุญร่วม คิดค้า . ผลของสารชักนำต่อผลผลิตและปริมาณไอโซฟลาโวนอยด์ของหัวกวาวเครือขาวและฤทธิ์ของสารในการลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูแรท. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.