ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกระหว่างคูลลิ่งโมดูลและเพาเวอร์โมดูล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกระหว่างคูลลิ่งโมดูลและเพาเวอร์โมดูล
นักวิจัย : อนุสรณ์ วรสิงห์ , สมชาย มณีวรรณ์ , ธนาพล ปธานิน , สมชาย มณีวรรณ์ , นิตยา อายุยืน
คำค้น : เทอร์โมอิเล็กตริกระหว่างคูลลิ่งโมดูล
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเปรียบเทียบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกระหว่างคูลลิ่งโมดูลและเพาเวอร์โมดูล

บรรณานุกรม :
อนุสรณ์ วรสิงห์ , สมชาย มณีวรรณ์ , ธนาพล ปธานิน , สมชาย มณีวรรณ์ , นิตยา อายุยืน . (2553). การเปรียบเทียบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกระหว่างคูลลิ่งโมดูลและเพาเวอร์โมดูล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุสรณ์ วรสิงห์ , สมชาย มณีวรรณ์ , ธนาพล ปธานิน , สมชาย มณีวรรณ์ , นิตยา อายุยืน . 2553. "การเปรียบเทียบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกระหว่างคูลลิ่งโมดูลและเพาเวอร์โมดูล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุสรณ์ วรสิงห์ , สมชาย มณีวรรณ์ , ธนาพล ปธานิน , สมชาย มณีวรรณ์ , นิตยา อายุยืน . "การเปรียบเทียบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกระหว่างคูลลิ่งโมดูลและเพาเวอร์โมดูล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
อนุสรณ์ วรสิงห์ , สมชาย มณีวรรณ์ , ธนาพล ปธานิน , สมชาย มณีวรรณ์ , นิตยา อายุยืน . การเปรียบเทียบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกระหว่างคูลลิ่งโมดูลและเพาเวอร์โมดูล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.