ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจโรคขิงและคัดเลือกแบคทีเรียแอนตาโกนิสต์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวของขิง เพื่อการป้องกันโดยชีววิธี ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจโรคขิงและคัดเลือกแบคทีเรียแอนตาโกนิสต์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวของขิง เพื่อการป้องกันโดยชีววิธี ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก . (2555). การสำรวจโรคขิงและคัดเลือกแบคทีเรียแอนตาโกนิสต์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวของขิง เพื่อการป้องกันโดยชีววิธี ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก . 2555. "การสำรวจโรคขิงและคัดเลือกแบคทีเรียแอนตาโกนิสต์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวของขิง เพื่อการป้องกันโดยชีววิธี ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก . "การสำรวจโรคขิงและคัดเลือกแบคทีเรียแอนตาโกนิสต์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวของขิง เพื่อการป้องกันโดยชีววิธี ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก . การสำรวจโรคขิงและคัดเลือกแบคทีเรียแอนตาโกนิสต์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวของขิง เพื่อการป้องกันโดยชีววิธี ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.