ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการปรับปรุง กระบวนงานจัดเก็บรายได้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการปรับปรุง กระบวนงานจัดเก็บรายได้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : ศิริกานดา แหยมคง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริกานดา แหยมคง . (2553). การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการปรับปรุง กระบวนงานจัดเก็บรายได้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
ศิริกานดา แหยมคง . 2553. "การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการปรับปรุง กระบวนงานจัดเก็บรายได้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
ศิริกานดา แหยมคง . "การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการปรับปรุง กระบวนงานจัดเก็บรายได้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2553. Print.
ศิริกานดา แหยมคง . การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการปรับปรุง กระบวนงานจัดเก็บรายได้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2553.