ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
นักวิจัย : ศิริกานดา แหยมคง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริกานดา แหยมคง . (2552). การศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
ศิริกานดา แหยมคง . 2552. "การศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
ศิริกานดา แหยมคง . "การศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2552. Print.
ศิริกานดา แหยมคง . การศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2552.