ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยความร่วมมือของสถานศึกษา ชุมชนที่ประสบภัยและองค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยความร่วมมือของสถานศึกษา ชุมชนที่ประสบภัยและองค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : สุบิน แก้วยัง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ขอบเขตของการวิจัย 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ บริบทของโรงเรียน ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น เกี่ยวกับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยความร่วมมือของสถานศึกษา ชุมชนที่ประสบภัยและองค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผู้เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยความร่วมมือของสถานศึกษา ชุมชนที่ประสบภัยและองค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านห้วยใต้ ชาวบ้านและผู้นำชุมชนหมู่ที่ 7 บ้านผามูบ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยใต้ และหมู่ที่ 11 บ้านมหาราช ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ศึกษา ได้กำหนดการวิจัยเฉพาะโรงเรียนบ้านห้วยใต้ หมู่ที่ 7 บ้านผามูบ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยใต้ และหมู่ที่ 11 บ้านมหาราช ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 4. ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา เป็นการศึกษา ตั้งแต่ในช่วง วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึง 31 มีนาคม 2553

บรรณานุกรม :
สุบิน แก้วยัง . (2553). รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยความร่วมมือของสถานศึกษา ชุมชนที่ประสบภัยและองค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
สุบิน แก้วยัง . 2553. "รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยความร่วมมือของสถานศึกษา ชุมชนที่ประสบภัยและองค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
สุบิน แก้วยัง . "รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยความร่วมมือของสถานศึกษา ชุมชนที่ประสบภัยและองค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2553. Print.
สุบิน แก้วยัง . รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยความร่วมมือของสถานศึกษา ชุมชนที่ประสบภัยและองค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2553.