ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดทดลองเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดทดลองเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
นักวิจัย : รัฐพล ดุลยะลา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ขอบเขตของการวิจัย 1.3.1 เป็นชุดทดลองเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลองคุณลักษณะอุปกรณ์ตรวจจับและตรวจวัด 1.3.2 เป็นชุดทดลองที่มีอุปกรณ์ตรวจวัดและตรวจจับดังนี้ 1) เทอร์โมคัปเปิ้ลแบบ เจ (Thermocouple Type J) อุปกรณ์ที่วัดอุณหภูมิโดยให้ หลักการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความร้อน เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้า 2) พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ (Proximity Sensor) เซนเซอร์ทำงานโดยไม่ต้อง สัมผัสกับชิ้นงาน 3) อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุแบบตัวรับตัวส่ง (Thru

บรรณานุกรม :
รัฐพล ดุลยะลา . (2555). การพัฒนาชุดทดลองเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
รัฐพล ดุลยะลา . 2555. "การพัฒนาชุดทดลองเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
รัฐพล ดุลยะลา . "การพัฒนาชุดทดลองเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2555. Print.
รัฐพล ดุลยะลา . การพัฒนาชุดทดลองเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2555.