ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาค่าปรับแก้สถิติทดสอบไคสแควร์กรณีความถี่ที่คาดหวัง มีขนาดเล็กมากกว่าร้อยละ 20

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาค่าปรับแก้สถิติทดสอบไคสแควร์กรณีความถี่ที่คาดหวัง มีขนาดเล็กมากกว่าร้อยละ 20
นักวิจัย : อำนาจ สุวรรณสันติสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ขอบเขตของการวิจัย 1. การศึกษาครั้งนี้จะทดลองเฉพาะการใช้สถิติทดสอบไคสแควร์ทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปรเท่านั้น 2. ขนาดของตารางการณ์จรที่ศึกษาครั้งนี้จะศึกษาขนาดตารางตั้งแต่ 2 x 2 ถึง 3 x 3 และค่าความถี่ที่คาดหวังของเซลล์มีขนาดเล็กตั้งแต่ 1 ถึง 5 3. จำนวนเซลล์ซึ่งความถี่ที่คาดหวังมีขนาดเล็กจะศึกษาตั้งแต่ 20% จนถึง 25% ของจำนวนเซลล์ทั้งหมด 4. ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีขนาดตั้งแต่ 5 เท่าของจำนวนเซลล์ จนถึง 10 เท่าของจำนวนเซลล์ 5. การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะที่ระดับนัยสำคัญ ( ) .05 และ .01 6. เกณฑ์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือระดับนัยสำคัญ 0.05 , 0.01 และสัดส่วน 0.80 7. การทดลองครั้งนี้จำลองการทดลองขึ้นในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยเทคนิค มอนติคาร์โล 8. การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาทั้งกรณีใช้และไม่ใช้ค่าแก้ความต่อเนื่อง (Correction for Continuity) ของเยทส์ 9. การจำลองการทดลองนี้กระทำ 10,000 ครั้ง ในแต่ละสถานการณ์ของการทดลอง

บรรณานุกรม :
อำนาจ สุวรรณสันติสุข . (2554). การพัฒนาค่าปรับแก้สถิติทดสอบไคสแควร์กรณีความถี่ที่คาดหวัง มีขนาดเล็กมากกว่าร้อยละ 20.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
อำนาจ สุวรรณสันติสุข . 2554. "การพัฒนาค่าปรับแก้สถิติทดสอบไคสแควร์กรณีความถี่ที่คาดหวัง มีขนาดเล็กมากกว่าร้อยละ 20".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
อำนาจ สุวรรณสันติสุข . "การพัฒนาค่าปรับแก้สถิติทดสอบไคสแควร์กรณีความถี่ที่คาดหวัง มีขนาดเล็กมากกว่าร้อยละ 20."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2554. Print.
อำนาจ สุวรรณสันติสุข . การพัฒนาค่าปรับแก้สถิติทดสอบไคสแควร์กรณีความถี่ที่คาดหวัง มีขนาดเล็กมากกว่าร้อยละ 20. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2554.