ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของพืชคลุมดินเพื่อปรับปรุงและลดการตกค้างของโลหะหนักในดิน ของพื้นที่สวนทุเรียน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของพืชคลุมดินเพื่อปรับปรุงและลดการตกค้างของโลหะหนักในดิน ของพื้นที่สวนทุเรียน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1.3 ขอบเขตการวิจัย (1) วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักบางชนิด ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง สังกะสี เหล็ก และแมงกานีส ในใบทุเรียน (2) วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักบางชนิด ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง สังกะสี เหล็ก และแมงกานีส ในดินของพื้นที่สวนทุเรียน (3) ศึกษาอิทธิพลของการปลูกพืชคลุมดิน 2 ชนิด ได้แก่ ถั่วบราซิล และกระดุมทองเลื้อย ต่อการดูดซึมโลหะหนัก 3 ชนิด ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว และทองแดง ไปสะสมในส่วนของใบและลำต้นของพืชคลุมดินดังกล่าว

บรรณานุกรม :
จันทร์เพ็ญ ชุมแสง . (2555). อิทธิพลของพืชคลุมดินเพื่อปรับปรุงและลดการตกค้างของโลหะหนักในดิน ของพื้นที่สวนทุเรียน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
จันทร์เพ็ญ ชุมแสง . 2555. "อิทธิพลของพืชคลุมดินเพื่อปรับปรุงและลดการตกค้างของโลหะหนักในดิน ของพื้นที่สวนทุเรียน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
จันทร์เพ็ญ ชุมแสง . "อิทธิพลของพืชคลุมดินเพื่อปรับปรุงและลดการตกค้างของโลหะหนักในดิน ของพื้นที่สวนทุเรียน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2555. Print.
จันทร์เพ็ญ ชุมแสง . อิทธิพลของพืชคลุมดินเพื่อปรับปรุงและลดการตกค้างของโลหะหนักในดิน ของพื้นที่สวนทุเรียน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2555.