ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ชีววิธีในการควบคุมเชื้อราก่อโรครากเน่า Phytophthora palmivora โดยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ในพื้นที่สวนทุเรียน เขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ชีววิธีในการควบคุมเชื้อราก่อโรครากเน่า Phytophthora palmivora โดยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ในพื้นที่สวนทุเรียน เขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : กิตติ เมืองตุ้ม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิตติ เมืองตุ้ม . (2555). การใช้ชีววิธีในการควบคุมเชื้อราก่อโรครากเน่า Phytophthora palmivora โดยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ในพื้นที่สวนทุเรียน เขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
กิตติ เมืองตุ้ม . 2555. "การใช้ชีววิธีในการควบคุมเชื้อราก่อโรครากเน่า Phytophthora palmivora โดยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ในพื้นที่สวนทุเรียน เขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
กิตติ เมืองตุ้ม . "การใช้ชีววิธีในการควบคุมเชื้อราก่อโรครากเน่า Phytophthora palmivora โดยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ในพื้นที่สวนทุเรียน เขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2555. Print.
กิตติ เมืองตุ้ม . การใช้ชีววิธีในการควบคุมเชื้อราก่อโรครากเน่า Phytophthora palmivora โดยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ในพื้นที่สวนทุเรียน เขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2555.