ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยการพัฒนาอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมล้านนา จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยการพัฒนาอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมล้านนา จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : กานต์ธิดา ไชยมา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ขอบเขตของการวิจัย พื้นที่อาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมล้านนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครอบคลุมพื้นที่ 12 องค์การบริหารส่วนตำบล และ 3 เทศบาลตำบล อยู่ในพื้นที่ 4 อำเภอ รวม 15 พื้นที่ ได้แก่ 1. อำเภอลับแล ได้แก่ อบต.ชัยชุมพล อบต.แม่พูล อบต.ฝายหลวง อบต.ด่านแม่คำมัน อบต.นานกกก เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ และเทศบาลตำบลหัวดง 2. อำเภอเมือง ได้แก่ อบต.บ้านด่านนาขาม อบต.งิ้วงาม อบต.บ้านด่าน อบต.ขุนฝาง และ เทศบาลตำบลน้ำริด 3. อำเภอท่าปลา ได้แก่ อบต.ท่าปลา อบต.น้ำหมัน 4. อำเภอทองแสนขัน ได้แก่ อบต.น้ำพี้

บรรณานุกรม :
กานต์ธิดา ไชยมา . (2555). โครงการวิจัยการพัฒนาอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมล้านนา จังหวัดอุตรดิตถ์.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
กานต์ธิดา ไชยมา . 2555. "โครงการวิจัยการพัฒนาอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมล้านนา จังหวัดอุตรดิตถ์".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
กานต์ธิดา ไชยมา . "โครงการวิจัยการพัฒนาอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมล้านนา จังหวัดอุตรดิตถ์."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2555. Print.
กานต์ธิดา ไชยมา . โครงการวิจัยการพัฒนาอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมล้านนา จังหวัดอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2555.