ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาอาหารพื้นบ้านสามวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาอาหารพื้นบ้านสามวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
นักวิจัย : ปิยวรรณ ปาลาศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ขอบเขตของโครงการวิจัย 1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่และประเด็นที่ศึกษา ได้แก่ 1) ศึกษาอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมล้านนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ในเขตอำเภอลับแล อำเภอเมือง อำเภอท่าปลา และ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 2) ศึกษาอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมล้านช้างในเขตอำเภอน้ำปาด ฟากท่า และอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 3) ศึกษาอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมไทยกลางในเขตอำเภอเมือง อำเภอลับแล อำเภอตรอน และอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ปราชญ์หรือผู้รู้ในด้านอาหาร นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้บริโภคทั่วไป

บรรณานุกรม :
ปิยวรรณ ปาลาศ . (2555). การพัฒนาอาหารพื้นบ้านสามวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
ปิยวรรณ ปาลาศ . 2555. "การพัฒนาอาหารพื้นบ้านสามวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
ปิยวรรณ ปาลาศ . "การพัฒนาอาหารพื้นบ้านสามวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2555. Print.
ปิยวรรณ ปาลาศ . การพัฒนาอาหารพื้นบ้านสามวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2555.