ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการผลิตเอทานอล จากน้ำคั้นเนื้อลางสาดคุณภาพต่ำโดยกระบวนการหมัก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการผลิตเอทานอล จากน้ำคั้นเนื้อลางสาดคุณภาพต่ำโดยกระบวนการหมัก
นักวิจัย : ไกรศร สังข์มูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ขอบเขตของโครงการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยนำลางสาดที่แก่จัด และร่วงมาคั้นเอาน้ำทำการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของน้ำคั้นลางสาด เช่น ความหวาน ปริมาณกรดอินทรีย์ ค่าองศาบริกซ์ ชนิดของน้ำตาลที่เป็นองค์ประกอบในน้ำคั้นลางสาด เป็นต้น จากนั้นนำน้ำคั้นลางสาดไปทดลองหมักกับเชื้อ เชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiaeในขนาดปริมาตรไม่เกิน 1 ลิตรทำการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตของเชื้อแต่ละชนิด เช่น เวลาในการหมัก อุณหภูมิ ความเข้มข้นของน้ำตาล ปริมาณของเชื้อที่ใช้หมัก ปริมาณของน้ำคั้นลางสาด เป็นต้น ทำการวิเคราะห์ผลผลิตที่ได้จากการหมักด้วยวิธี Gas chromatography (GC) และ High performance liquid chromatography (HPLC)

บรรณานุกรม :
ไกรศร สังข์มูล . (2555). โครงการการผลิตเอทานอล จากน้ำคั้นเนื้อลางสาดคุณภาพต่ำโดยกระบวนการหมัก.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
ไกรศร สังข์มูล . 2555. "โครงการการผลิตเอทานอล จากน้ำคั้นเนื้อลางสาดคุณภาพต่ำโดยกระบวนการหมัก".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
ไกรศร สังข์มูล . "โครงการการผลิตเอทานอล จากน้ำคั้นเนื้อลางสาดคุณภาพต่ำโดยกระบวนการหมัก."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2555. Print.
ไกรศร สังข์มูล . โครงการการผลิตเอทานอล จากน้ำคั้นเนื้อลางสาดคุณภาพต่ำโดยกระบวนการหมัก. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2555.