ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษาเพื่อการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุขในโรงเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษาเพื่อการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุขในโรงเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน
นักวิจัย : สุรเชษฐ์ บุญยรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรเชษฐ์ บุญยรักษ์ . (2554). การพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษาเพื่อการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุขในโรงเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
สุรเชษฐ์ บุญยรักษ์ . 2554. "การพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษาเพื่อการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุขในโรงเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
สุรเชษฐ์ บุญยรักษ์ . "การพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษาเพื่อการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุขในโรงเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2554. Print.
สุรเชษฐ์ บุญยรักษ์ . การพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษาเพื่อการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุขในโรงเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2554.