ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมเพื่อการใช้ประโยชน์ ด้านการเกษตร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมเพื่อการใช้ประโยชน์ ด้านการเกษตร
นักวิจัย : สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ . (2555). การบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมเพื่อการใช้ประโยชน์ ด้านการเกษตร.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ . 2555. "การบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมเพื่อการใช้ประโยชน์ ด้านการเกษตร".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ . "การบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมเพื่อการใช้ประโยชน์ ด้านการเกษตร."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2555. Print.
สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ . การบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมเพื่อการใช้ประโยชน์ ด้านการเกษตร. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2555.