ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง บ้านต้นม่วง ตำบลด่านเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง บ้านต้นม่วง ตำบลด่านเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : วันชัย แก้วนาคแนว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันชัย แก้วนาคแนว . (2555). รูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง บ้านต้นม่วง ตำบลด่านเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
วันชัย แก้วนาคแนว . 2555. "รูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง บ้านต้นม่วง ตำบลด่านเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
วันชัย แก้วนาคแนว . "รูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง บ้านต้นม่วง ตำบลด่านเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2555. Print.
วันชัย แก้วนาคแนว . รูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง บ้านต้นม่วง ตำบลด่านเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2555.